Na typovém štítku většiny moderních spotřebičů je uvedena energetická náročnost spotřebiče. Řada spotřebičů je pak povinně označována energetickými štítky, kde se spotřebitel dozví informace o energetické náročnosti při typickém normovém provozu spotřebiče. Pokud potřebujeme přesnější údaje o tom, kolik konkrétní spotřebič pro svojí činnost spotřebuje elektrické energie, je vhodné si tuto spotřebu změřit.

Elektroměr

Každá domácnost je vybavena přinejmenším jedním měřičem. Tímto měřičem je elektroměr. Soudobé digitální elektroměry měří nejen velmi přesně a umožňují zobrazit hodnoty zpravidla v řádek tísícin kilowathodiny. Elektroměry jsou zpravidla dobře přístupné a dobře poslouží pro sledování celkové spotřeby elektrické energie v celé domácnosti.

Řada dodavatelů doporučuje svým zákazníkům provádět pravidelné samoodečty elektroměrů v periodicitě 1x měsíčně. Zákaznické portály některých dodavatelů tyto samoodečty srovnávají s předchozím obdobím a zákazníka upozorňují na případné větší odchylky spotřeby.

Pravidelné (alespoň kvartální) odečty elektroměru  a porovnávání spotřeby s předchozím obdobím zamezí nepříjemným překvapením nad ročním účtem za elektřinu.

Pokud potřebujeme změřit spotřebu jen konkrétního spotřebiče či zjistit jeho okamžitý odběr (například spotřebu mixéru při různých rychlostech), je třeba si pořídit či zapůjčit speciální přístroj – měřič spotřeby elektrické energie (známý také pod názvem wattmetr).

Wattmetr

Jednoduchý wattmetr

Wattmetr má obvykle tvar zásuvkového adaptéru. Na jeho spodní straně je umístěna vidlice pro zapojení do standardní zásuvky ve zdi (230 V), na druhé straně je zásuvka pro zapojení měřeného spotřebiče. Pokud chceme, aby wattmetr poskytoval i údaje o ceně spotřebované energie, je třeba provést jeho nastavení - zadat konkrétní cenu energie, podle ceníku od svého dodavatele elektřiny.

Cena jednoduchého wattmetru začíná na částce okolo 250 korun, jde tedy o cenově velmi dostupné zařízení.

Pokud si wattmetr pořídíte, přinášíme několik tipů na měření:

  • Jak se projeví snížení spotřeby ledničky při jejím správném a nesprávném používání
  • Jak moc jsou ve skutečnosti úsporné takzvané programy pro poloviční náplň u vaší pračky
  • Kolik energie spotřebuje zbytečně ohřátá voda ve varné konvi
  • Kolik energie spotřebují vaše spotřebiče ve standby
  • Kolik energie navíc spotřebuje vysavač s přeplněným sáčkem

Při měření wattmetrem dbejte na to, aby doba měření byla dostatečně dlouhá a měření pokud možno proveďte opakovaně. Jednak tím snížíte možnost chybného měření a jednak se provoz spotřebičů bude blížit provozu skutečnému.

Data pořízená wattmetrem si pečlivě zaznamenávejte a porovnejte.

Při měření wattmetrem je třeba mít na paměti, že jde o měření sice poměrně přesné, ale přesto orientační. Pro účtování spotřebované elektřiny je vždy směrodatný elektroměr instalovaný dodavatelem elektřiny.