Provoz systému klimatizace závisí na způsobu zajištění chlazení, resp. typu klimatizace a klimatizační jednotky.

Výběru klimatizace je věnován samostatný text

Centrální systém – součást VZT

Podstatná pro správný nezávadný provoz VZT systému je údržba. Ta spočívá v péči o vnitřní komponenty jednotky a to zejména v občasné výměně filtrů a údržbě rekuperačního (či regeneračního) výměníku tepla.

V běžném rodinném domě, obzvlášť při volbě centrálního systému, není údržba nijak časově ani finančně náročná.  Také jednou ročně je doporučeno čistit rozvody vzduchu od příp. nanesených nečistot.

Pokud se klimatizace pravidelně nečistí, tak je umožněno plísním, bakteriím, prachu a roztočům cirkulovat v uzavřeném klimatizačním okruhu, což může vést až k respiračním onemocněním jako je chřipka nebo angína a kvalita přiváděného vzduchu se o to více zhoršuje.

Ideální umístění nasávání vzduchu do objektu, je na tu stranu, která je spojena s minimální hlukovou a hygienickou zátěží (např. do rekreačně využívané zahrady, pozemku se vzrostlou zelení, apod.), aby bylo dosaženo maximální kvality vnitřního prostředí.

Provoz klimatizace

Větrání v létě může být problém z hlediska neefektivnosti klimatizace. Přece jenom se jedná o technické zařízení vyžadující elektrickou energii, a docházelo by větráním ke ztrátám energie. Proto obecně snižte přirozené větrání během horkého dne na minimum a instalujte na vnější stranu oken a balkonových dveří stínící zařízení z důvodu snížení průniku slunečního tepla. Dále je potřeba dodržovat doporučené nastavení, kdy mezi venkovní a vnitřní teplotou vzduchu by neměl být větší rozdíl než 5 °C.

Kontrola klimatizace

Velmi důležitá je také správná kontrola klimatizačního zařízení. Cílem klimatizace je dosažení kvalitního vnitřního prostředí. Proto součástí kontroly by mělo být i monitorování a vyhodnocení vnitřního prostředí v klimatizovaných prostorech, a to jak v podobě objektivních parametrů (teploty, vlhkosti, koncentrace CO2, koncentrace škodlivin), tak subjektivního hodnocení uživatelů (spokojenost s teplotou, kvalitou vzduchu, obtěžování průvanem).

Z takto získaných informací lze pak vyhodnotit nejen, zda jsou vyhovující parametry prostředí, ale i to zda je provoz opravdu energeticky úsporný, jestli není zbytečně větráno, vytápěno či chlazeno.

Dalším důležitým parametrem jsou spotřeby energie jednotlivých prvků klimatizačního systému, jako jsou kompresory, ventilátory, čerpadla, zvlhčovače, ale i ohřívače a chladiče.

Další příležitostí úspor je detailní monitorování teplot, tlaků a provozu kompresoru, což umožnuje značné úspory energie a zlepšení chladicího faktoru. Takovéto monitorování je velmi vhodné, ale nelze ho nařídit jako povinné pro všechny systémy.

Osoba provádějící kontroly by měla nejen detailně znát funkci a požadavky na údržbu jednotlivých prvků klimatizačních zařízení včetně měření a regulace, ale také by měla rozumět chování budovy i požadavkům na vnitřní prostředí klimatizovaných prostor v budově.

Pravidla pro správné použití a údržbu klimatizace

Nastavení správné teploty

Teplota v interiéru by kvůli zdraví měla být maximálně o 5 až 6 stupňů nižší než venkovní teplota za letního počasí (obzvlášť během letních veder). Tedy např. v případě 35 °C je lákavé si dopřát příjemných 22 °C, přesto kvůli zdraví tento rozdíl s pomocí klimatizace by neměl být nižší než 29 °C.

Ochlazování prostoru, nikoli osob

Studený vzduch vycházející z klimatizační jednotky by neměl proudit přímo na osoby pobývající v místnosti.

Pravidelné větrání

Některé vestavěné klimatizace jsou součástí celkového vzduchotechnického systému, který zajišťuje i přívod čerstvého vzduchu. Pokud se ale jedná o přenosnou klimatizaci příp. větrák do domácnosti => mobilní klimatizaci, pak je nutné pravidelně větrat. Rychle, pořádně a krátce.

Zvlhčování

Vlhkost v místnosti by měla být udržována nad hodnotou 35 %, optimální vlhkost je okolo 50 %, ovšem tuto hodnotu je problematické dosáhnout jak v zimě, tak i v létě, zejména v případě používání klimatizace. Klimatizace snižuje vlhkost vzduchu a takový „suchý vzduch“ může u člověka vést např. k suchému dráždivému kašli, chronickým zánětům nosohltanu, pálení očí nebo únavě.

Pravidelné čištění

Stejně jako v případě vzduchotechniky s rekuperací je podstatná údržba filtru. V domácnosti se běžně nachází spousta škodlivých látek, například spory plísní, bakterie nebo prach, které na rozdíl od vzduchotechnického systému při používání klimatizace bez přívodu čerstvého vzduchu v domě pouze cirkulují. Proto je důležité udržovat klimatizaci v čistotě a filtry měnit minimálně v předepsaných periodách.

Pozor na přechody z různých prostředí

Z klimatizované místnosti na venkovní horký vzduch je pro tělo tento přechod obvykle šok. Proto je lepší, ještě před odchodem, ještě pobýt v místnosti bez klimatizace a snažit se kdekoliv obzvlášť rychlé střídání teplot omezit.

Shrnutí

Pro správný provoz klimatizace je potřeba dodržet následující pravidla:
  1. Pravidelná údržba - výměna filtrů, čištění rozvodů vzduchu
  2. Monitorování kvality vnitřního prostředí - pravidelné větrání a zvlhčování
  3. Monitorování parametrů technických částí klimatizace – teploty, tlaky, provoz kompresoru, spotřeby energie
  4. Odborná kontrola oprávněnou osobou
  5. Nastavování správné teploty a zamezení prudkému střídání teplot
  6. Neochlazování osob přímým proudem studeného vzduchu