Dotace.jpg

Na této stránce najdete souhrnné informace o některých dotačních programech určených na činnosti či opatření související se životním prostředím. Přehled obsahuje zejména dotační programy s celorepublikovým dopadem. Dotace vám může pomoci uskutečnit váš záměr, který byste z vlastních prostředků financovali jen obtížně. Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že s přijetím dotace je spojena i řada povinností. Počítejte proto s určitými administrativními náklady, které budete s příjmem, správou a vypořádáním dotace mít. Ne vždy lze tyto náklady hradit z dotace.

Mějte na paměti, že:

Idea.gif
1) Příjem žádostí do jednotlivých dotačních programů je zpravidla časově omezen
2) Zde uvedené podmínky dotací jsou obecné a jednotlivé výzvy k podávání žádostí mohou stanovovat další podmínky či omezení
3) Dotace většinou nepokryje všechny náklady zamýšleného projektu - žadatel musí zpravidla část nákladů financovat z vlastních zdrojů
4) U většiny programů je omezen okruh žadatelů
5) Existují výhradně investiční programy a také programy výhradně neinvestiční; u některých programů je druh podpořených nákladů stanoven výzvou
6) Většina dotačních programů je nenárokových, to znamená, že žádost o dotaci může být zamítnuta
7) U nárokových dotací je stanovena výše prostředků a poskytovatel po jejím vyčerpání příjem dalších žádostí zastaví (např. Kotlíkové dotace)
8) Čas na realizaci podpořených projektů či akcí je vždy omezen
9) Případné nejasnosti je lepší konzultovat s poskytovatelem dotací předem