Autoři: David Kunssberger; Miroslav Lupač

Typ publikace: brožura

Vydavatel: Agentura Koniklec, o. s.


Odkaz na publikaci: Soubor:Zdrave a nezdrave budovy.pdf

O publikaci

Obsah publikace

Dostupnost publikace

Publikace Zdravé a nezdravé budovy je určena k volnému použití pro osobní potřebu uživatelů. Jiné využití textu podléhá souhlasu autorů. Zájemci o tištěnou podobu publikace se mohou obrátit na adresu vydavatele, která je uvedena v tiráži publikace.