Nahled-vyznamne-stromy-kolem-nas.jpg

Autoři: Aleš Rudl

Typ publikace: skládačka

Vydavatel: Agentura Koniklec, o. p. s.

Bibliografická citace: RUDL, Aleš. AGENTURA KONIKLEC, o. s. Významné stromy kolem nás. Praha: Agentura Koniklec, 2013, Barevná skládačka A2. Dostupné z: http://www.ekoporadnypraha.cz

Odkaz na publikaci: Soubor:Vyznamne stromy kolem nas.pdfO publikaci

Skládačka je návodem a inspirací jak vyhledávat a věnovat pozornost významným stromům rostoucím v našem okolí. Představuje možnosti ochrany cenných dřevin, ukazuje konkrétní příklady označení a evidence pozoruhodných stromů a zároveň se ve stručnosti věnuje i péči o tyto jedince. Nechybí ani tipy na vhodné příležitosti k výsadbám stromů či rady na aktivní zapojení dětí a mládeže při školních nebo volnočasových aktivitách.

Skládačka je určena nejen milovníkům přírody, ale i zástupcům veřejné správy, vedoucím dětských oddílů, ale i členům nejrůznějších místních spolků a dalším zájemcům.

Obsah publikace

Úvod

Co je významný strom * Možnosti ochrany významných stromů * Vyhledávání významných stromů * Návrh na zvláštní ochranu významných stromů * Evidence významných stromů * Označení významných stromů * Péče o významné stromy * Náměty na osvětovou činnost se stromy * Příklad významných stromů v hlavním městě

Dostupnost publikace

Skládačka Významné stromy kolem nás je určena k volnému použití uživatelů. V případě zájmu o tištěnou podobu skládačky kontaktujte vydavatele.