Proč použít vícesloupcovou sazbu?

Vícesloupcová sazba je prvkem, který je možno výjimečně použít pokud je například potřeba publikovat obsáhlejší seznam a z jakýchkoli důvodů jej nechceme formátovat jako tabulku. Častější a doporučovanou sazbou pro ozvláštnění či zpřehlednění textu je sazba dvousloupcová.

Jak vytvořit vícesloupcovou sazbu?

Pro vytvoření vícesloupcové sazby je připravena trojice šablon {{První sloupec}} / {{Vnitřní sloupec}} / {{Poslední sloupec}}

Zápis:

{{První sloupec

|šířka prvního sloupce

|obsah prvního sloupce

}}

{{Vnitřní sloupec

|šířka vnitřního sloupce

|obsah vnitřního sloupce

}}

{{Poslední sloupec

|šířka posledního sloupce

|obsah sloupce

}}

Tip.png Pokud chcete vytvořit další sloupce, zopakujte vnitřní sloupec


Příklad zápisu:

Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou.

{{První sloupec

|4

|Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.

}}

{{Vnitřní sloupec

|4

|Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce.

}}

{{Poslední sloupec

|4

|Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce.

}}

Výsledek:

Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou. Text před vícesloupcovou sazbou.

Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.

Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce. Text vnitřního sloupce.

Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce. Text posledního sloupce.

Jak zvolit šířku sloupce?

Šířka sloupce se udává ve dvanáctinách šířky obrazovky.

Sloupec šířky 4 představuje 4/12, tedy 1/3 šířky obrazovky; na zbývající sloupce tedy zbývá 1/2 šířky obrazovky

Sloupec šířky 8 představuje 8/12, tedy 2/3 šířky obrazovky; na zbývající sloupce tedy zbývá 1/3 šířky obrazovky.

Vykricnik.gif Součet šířky všech sloupců by vždy měl být 12