Wc.png

Splachování WC pitnou vodou je příznačným naplněním oblíbeného příměru spláchnout peníze do záchodu. Tento malý tip se nezabývá účinnými možnostmi využívání dešťové vody nebo tzv. šedé vody pro splachování WC. Toto opatření není zpravidla ve stávajících bytových domech proveditelné. Obyvatelé bytových domů tak jsou zatím odkázáni na nutnost splachovat WC vodou pitnou.

Možnost instalace systému pro využití šedé vody v novostavbách a při rekonstrukcích je zásadní pro větší úspory pitné vody! Je nutné ji podporovat při tvorbě technických norem a vyhlášek, případně finančně.

Jak ušetřit vodu na splachování?

Možností jak ušetřit vodu při splachování WC je několik

Důsledné využívání dvojčinného splachovače

Většina nových splachovačů jsou tzv. splachovače dvojčinné. To znamená, že umožňují tzv. malé spláchnutí při němž se spotřebuje přibližně poloviční obsah rezervoáru.

Tip.png Úsporu dvojčinným splachováním si můžete vyčíslit s pomocí naší kalkulačky úspor

Možností je také vyměnit stávající splachovač za model s dvojčinným splachováním. Takovéto opatření však představuje investici v řádu vyšších stovek v případě výměny svépomocí a naruší na dobu výměny provoz domácnosti. Dvojčinné splachovače se prodávají samostatně a je zpravidla možné je nainstalovat do vrchních nádrží i rezervoárů v kombinovaných WC. U těch je zapotřebí počítat s nutností odmontování rezervoáru s následnou výměnou těsnění a upevňovacích šroubů.

Snížení objemu jednočinného splachovače

Snížení objemu jednočinného splachovače je možné zejména u tzv. kombi splachovačů. Na trhu existuje speciální vak, který se naplní vodou a zavěsí na stěnu rezervoáru. Tím dojde ke snížení objemu každého spláchnutí o cca. 1,5 litru vody. Vak je na trhu za cca. 100 Kč.

Alternativním řešením snížení objemu rezervoáru je použití naplněné uzavřené PET lahve. Toto řešení je levnější, ale je třeba postupovat opatrně a lahev v rezervoáru vhodným způsobem fixovat, aby nedošlo k poškození splachovacího mechanismu.

Tip.png Konkrétní úsporu vody tímto opatřením si můžete spočítat v naší kalkulačce úspor

Improvizované využití šedé vody

Ačkoli je využívání šedé vody ve stávajících bytových domech problematické či téměř nemožné, je možné jej improvizovaně vyzkoušet. Toto improvizované využití spočívá v zachycení vody například z vany nebo vody vypuštěné z pračky do kyblíku a její následné použití na spláchnutí WC. Tento způsob využití šedé vody přináší snížení komfortu bydlení - přenášení kbelíků není pro každého a je zcela nevhodné pro domácnosti s menšími dětmi, u nichž je manipulace s plným kbelíkem zpravidla nad jejich síly. Vzhledem k tomu, že celá domácnost může takto ušetřit maximálně cca. 3 m3 pitné vody ročně, jde spíše než o skutečnou úsporu o dobrý pocit, že jsme odpadní vodu využili.

Tip.png Výše úspory je dána četností využívání WC. Četnost využití můžete sledovat pomocí naší mobilní aplikace