Myti-nadobi.jpg

Mytí nádobí je každodenní činností většiny domácností. Tato činnost spotřebovává kromě času také nezanedbatelné množství vody a energie. Z hlediska spotřeby vody a energie je nejlepší mytí nádobí v myčce.

Podle výzkumu univerzity v Bonnu [1] je spotřeba vody při ručním mytí nádobí řádově vyšší oproti mytí v myčce. I při ručním mytí nádobí je však možné vodu ušetřit.

Jak ušetřit vodu při mytí v myčce?

Soudobé myčky jsou z hlediska spotřeby vody velmi úsporné. Při jejich výběru je možné se orientovat podle energetického štítku, v němž je dostupná informace o spotřebě na jeden typizovaný mycí cyklus. Skutečná spotřeba vody je však závislá na způsobu používání myčky, takže doporučujeme provést jednoduché měření.

I když se každým rokem na trhu objevují stále úspornější modely myček, není na místě bez rozmyslu myčku měnit za úspornější model. Významně vyšší úspory lze docílit dodržováním jednoduchých pravidel:

  1. Zapínejte myčku až v okamžiku, kdy je naplněná (i přesto, že moderní myčky mají tzv. množstevní automatiku)
  2. Běžně zašpiněné nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou
  3. Pro méně zašpiněné nádobí volte kratší méně intenzivní program

Jak ušetřit vodu při ruční mytí

Způsob ručního mytí nádobí závisí na zvyklostech každého člena domácnosti. Ideální způsob mytí je v napuštěném dřezu a následný oplach. Tento způsob mytí nádobí však nevyhovuje každému a v případě, že nejsou v kuchyni k dispozici dva dřezy, je mytí nádobí zvlášť komplikované. Některé nádobí - například větší hrnce pak nejde v napuštěném dřezu umýt s uspokojivými výsledky vůbec.

Při mytí nádobí pod tekoucí vodou se spotřebovává velké množství teplé i studené vody. Voda zpravidla teče po celou dobu mytí nádobí a to i v případě, že není momentálně potřeba. Její průběžné vypínání a znovupouštění pak významným způsobem snižuje komfort práce a prodlužuje celkovou dobu mytí nádobí.

Možným technickým řešením, které významným způsobem sníží spotřebu vody, je instalace nástavce na výtokovou armaturu - perlátoru s regulací průtoku a se stop tlačítkem. Základní princip perlátoru je omezení průtoku vody. Průtok vody lze u nastavitelného modelu nastavit, zpravidla v rozmezí 1 - 10 litrů za minutu. Stop tlačítko na perlátoru umožní jedním "ťuknutím" okamžitě zastavit průtok vody, aniž by bylo nutno se dotknout baterie. Perlátory jsou na trhu k dispozici za částku okolo 100 - 250,- Kč. Instalaci zvládne každý prakticky buď pomocí s perlátorem dodávaných pomůcek nebo s použitím základního nářadí (stavitelného klíče).

Instalace i použití perlátoru se stop tlačítkem je nejlépe patrné z krátkého videa jednoho z výrobců perlátorů.

Instalací perlátoru se stop tlačítkem lze ušetřit okolo 50 % teplé i studené vody spotřebované na mytí nádobí.

Perlátor je nejjednodušší dodatečné technologické opatření ke snížení spotřeby. Mějme na paměti, že perlátor jen omezí průtok, takže pokud napustíme stejné množství vody do dřezu (či do vany) jako dříve, bude to s perlátorem jen o něco déle trvat a neušetříme nic. Proto je třeba jej používat jen tam, kde využíváme proud tekoucí vody.

Na trhu jsou k dispozici také armatury založené na vysoce úsporných technologiích, o kterých je vhodné uvažovat při větší rekonstrukci či nové výstavbě bytů a domů.


Vykricnik.gif Instalace perlátoru sníží průtok, takže musíte počítat s delším napouštěním vody např. pro vaření
  1. Dishwashing under various consumer-relevant conditions, 2007