I když se to zdá být neuvěřitelné, stále ještě mnoho lidí ponechává během čištění zubů puštěnou vodu. Při doporučené době čištění zubů 2 minuty tak zcela bez užitku proteče velké množství vody.

Jak ušetřit vodu při čištění zubů

Nejjednodušším způsobem je natočit si potřebnou vodu do kelímku. Toto nejjednodušší a zcela beznákladové opatření spotřebu vody minimalizuje. Na druhou stranu nemusí tento postup vyhovovat každému. Stejně tak nemá každý dostatek disciplíny, aby vodu zavíral.

Vhodným řešením může být instalace perlátoru se stop tlačítkem, které umožní snadno proud vody zastavit. Princip perlátoru se stop tlačítkem je popsán v tipu k mytí nádobí. Při praktickém nasazení v koupelně jsme zjistili, že používání tohoto perlátoru vyžaduje určitou disciplínu od všech členů domácnosti (opouštět koupelnu s tím, že je průtok perlátoru zapnutý a voda vypnutá pomocí baterie), což může být u vícečlenných domácností s menšími dětmi problém.

Pokud je umyvadlo používáno pouze pro umývání rukou a čištění zubů, je vhodné zvážit perlátor s časovačem. U tohoto řešení je baterie trvale zapnutá a voda se spustí dotykem perlátoru. Perlátor jednak umožňuje omezit průtok vody, aniž by to uživatel subjektivně pocítil a jednak vodu pustí na nastavenou dobu (obvykle 2 - 20 sekund) a následně jí automaticky vypne. Jedná se o čistě mechanické zařízení, které neobsahuje žádnou elektroniku. Cena perlátoru s časovačem se na trhu pohybuje okolo 300 Kč.

Tip.png Úsporu perlátorem s časovačem si můžete vyčíslit s pomocí naší kalkulačky úspor

Instalace a použití perlátoru s časovačem je patrná z videa jednoho z výrobců:

Vykricnik.gif Instalace perlátoru sníží průtok, takže musíte počítat s delším napouštěním vody např. kbelíku