Tichá oblast v krajině

Výklad pojmu

Jedná se o oblast nacházející se mimo alomeraci, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit.

Legislativa, která pojem definuje


Mohly by vás zajímat i tyto pojmy