Připravili jsme jednoduchý test, kterým si můžete ověřit, jak je na tom vaše domácnost s kvalitou vnitřního prostředí. Test obsahuje 38 jednoduchých otázek. Kromě jedné je na všechny možné odpovědět ANO či NE. Po zodpovězení všech otázek se vám zobrazí stručné vyhodnocení a parametry, kde je možné prostředí zlepšit, se zvýrazní.

Test je zpracován pro prostředí tabulkového kalkulátoru Microsoft Excel. Testován je pro verzi Excel 2007 a vyšší. Soubor neobsahuje žádná makra ani jiné méně obvyklé komponenty.

Test si můžete stáhnout na http://www.poradme.se/soubory/test_kvalita_vnitrniho_prostredi.xlsx


Test je orientační a vychází z našich měření a pozorování. Jeho použití je na odpovědností každého uživatele. Autoři neodpovídají za důsledky jakékoli individuální interpretace výsledků testu.