Světová zdravotnická organizace (WHO)

Vysvětlení pojmu:

oficiální logo WHO

Světová zdravotnická organizace (v originále World Health Organization - odtud zkratka WHO) je nezávislá mezinárodní zdravotnická organizace, která vznikla v rámci OSN již v roce 1946, u jejího vzniku stálo 61 států světa. Zakládací smlouva nabyla platnosti však až 7. dubna 1948, kdy značná část zakládajících států ratifikovala své podpisy a tzv. ratifikační listiny u generálního tajemníka OSN. V současnosti je WHO tvořena 193 státy ze 6 kontinentů.

Řídící orgán WHO sídlí ve švýcarské Ženevě.

Hlavní strategické záměry WHO jsou následující:

  • omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace
  • podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek
  • rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné
  • rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií

Zdroje a reference: