Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Typ publikace: usnesení vlády

Bibliografická citace: Dostupné z http://www.vlada.cz

Odkaz na publikaci: Soubor:Strategie prizpusobeni.pdfO materiálu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR byla schválena usnesením vlády č. 861 ze dne 26. října 2015.