Se „stand-by“ neboli pohotovostním režimem se setkáváme u spotřebičů v domácnosti. Jedná se o stav, kdy spotřebič nevykonává svojí hlavní funkci, ale je „připraven“. Komfortní možnost uvést přístroj rychle do provozu například stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači, je vykoupena tím, že takový přístroj trvale spotřebovává malé množství elektrické energie. Řada lidí si tuto skutečnost neuvědomuje a považuje tuto spotřebu za nepodstatnou a zanedbatelnou.


Spotřebiče ve „stand-by“ – nenápadný žrout energie

Spotřeba přístrojů ve stand-by však zdaleka není tak zanedbatelná.  Podle údajů Evropské komise přispělo pravidlo, že přístroje prodávané po roce 2013 nesmí mít ve stand-by vyšší spotřebu než 0,5 W, k celkovému ročnímu snížení spotřeby elektrické energie o 35 TWh (hodnota odpovídá roční spotřebě elektřiny v Rumunsku).

Pravidla pro spotřebu ve stand-by uvádí evropský předpis - Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu.

V následujícím textu ukážeme nejčastější příklady domácích spotřebičů využívajících stand-by režim a ukážeme dopady využívání tohoto režimu na celkovou spotřebu. Konkrétní čísla vycházejí z vlastních měření a slouží pouze pro demonstraci celkového dopadu stand-by režimu a několik tipů, jak tuto spotřebu snížit. O tom, jak změřit skutečnou spotřebu jednotlivých přístrojů ve stand-by pojednává článek o měření spotřeby elektřiny v domácnosti. V tomto textu se věnujeme výhradně běžným domácích spotřebičům a záměrně vynecháváme kancelářskou, výpočetní a komunikační techniku, jejíž použití je specifické.

Televizory

Většina soudobých televizorů je konstruována tak, že jejich zapínání probíhá právě „probuzením“ z režimu stand-by pomocí dálkového ovladače. Naprostá většina soudobých přístrojů není vybavena hlavním vypínačem, který by přístroj skutečně vypnul. Tato možnost není ani zahrnuta v přehledu filtrovacích parametrů pro výběr televizoru u žádného z významných internetových prodejců spotřební elektroniky. Spotřebitel, který chce zakoupit televizor s možností vypnutí napájení, je odkázán na technický popis konkrétních přístrojů nebo na údaj z energetického štítku přístroje, kde je tato funkce deklarována symbolem

Dopad stand-by spotřeby televizoru na spotřebu domácnosti:

Televizor je průměrně sledován 4 hodiny denně. Ve stand-by se tedy nachází 20 hodin denně. Nejprodávanější soudobé televizory mají stand-by spotřebu 0,5 W (maximum povolené evropským předpisem). Za rok tedy televizor spotřebuje ve stand-by 3,65 kWh elektřiny, které se projeví na účtu za elektřinu částkou okolo 16 Kč.

Hifi věže

Většina soudobých televizorů je konstruována tak, že jejich zapínání probíhá právě „probuzením“ z režimu stand-by pomocí dálkového ovladače. Naprostá většina soudobých přístrojů není vybavena hlavním vypínačem, který by přístroj skutečně vypnul. Podobně jako u televizorů není možné si u žádného z významných internetových prodejců nechat vyhledat model hifi věže, který by byl vybaven možností vypnutí napájení. Hifi věže nejsou navíc označeny energetickými štítky, takže pro je spotřebitel odkázán na studování parametrů jednotlivých přístrojů.

Dopad stand-by spotřeby hifi věže na spotřebu domácnosti:

Předpokládáme použití hifi veže 3 hodiny denně. Ve stand-by se tedy nachází 21 hodin denně. Malá hifi věž má stand-by spotřebu cca. 0,3 – 0,5 W (průměr 0,4 W).

Za rok tedy hifi věž spotřebuje ve stand-by 3,07 kWh elektřiny, které se projeví na účtu za elektřinu částkou okolo 15 Kč.

DVD a Blu-ray přehrávače

Ani soudobé DVD a Blu-ray přehrávače nejsou většinou vybaveny hlavním vypínačem a opět se tedy „vypínají“ pouze přechodem do stand-by. Přehrávače nejsou označovány energetickými štítky a o spotřebě ve standby je možné se dočíst pouze v technických parametrech jednotlivých přístrojů.

Dopad stand-by spotřeby přehrávače na spotřebu domácnosti:

Předpokládáme použití přehrávače 2 hodiny denně (1 celovečerní film). Ve stand-by se tedy nachází 22 hodin denně. Přehrávače mají obvyklou stand-by spotřebu 0,5 W, což je maximum stanovené evropským předpisem.

Za rok tedy přehrávač spotřebuje ve stand-by 4,02 kWh elektřiny,  které se projeví na účtu za elektřinu částkou okolo 16 Kč.

Mikrovlnné trouby s hodinami

Řada modelů mikrovlnných trub je vybavena hodinami. U těchto přístrojů je třeba počítat se stand-by spotřebou. Mikrovlnné trouby nejsou označovány energetickými štítky a v řadě případů stand-by spotřebu neudává ani výrobce. Evropské předpisy stanovují maximální spotřebu ve stand-by  u přístrojů s displejem 1 W.

Dopad stand-by spotřeby mikrovlnné trouby s hodinami na spotřebu domácnosti:

Předpokládáme použití mikrovlnné trouby maximálně 15 minut denně. Ve stand-by se tedy nachází 23 hodin a 15 minut denně.

Za rok tedy mikrovlnná s hodinami trouba spotřebuje ve stand-by 8,49 kWh elektřiny, které se projeví na účtu za elektřinu částkou okolo 36 Kč.

Hodinami bývá vybavena řada dalších spotřebičů - například myčky nádobí, pečící trouby, kávovarů a dalších. I tyto přístroje se většinu dne nacházejí ve stand-by. Jejich spotřeba je obdobná jako u mikrovlnné trouby s hodinami.

Kolik elektřiny spotřebuje modelová domácnost na stand-by?

Představme si modelovou domácnost, která je vybavena jedním televizorem, jedním Blu-ray přehrávačem, dvěma hifi věžemi, mikrovlnnou troubou s hodinami, vestavnou troubou s hodinami a vestavnou myčkou s hodinami. Tyto přístroje používá domácnost běžným způsobem.

Přehled stand-by spotřeby:

Spotřebič Hodin denně ve standby Spotřeba ve stand-by za rok (kWh)
Televizor 20 3,65
Blu-ray přehrávač 22 4,02
Hifi věž 1 21 3,07
Hifi věž 2 21 3,07
Mikrovlnná trouba 23,75 8,49
Vestavná trouba 23 8,40
Myčka 23 8,40
Celkem 39,1

Elektřina, kterou v modelové domácnosti spotřebují přístroje ve stand-by by postačila na pětihodinové denní svícení 6 ks LED žárovek o příkonu 9 W po dobu 145 dnů nebo na provoz velké kombinované lednice na dobu 2 měsíců.

Jak spotřebu ve stand-by snížit?

Snížení spotřeby přístrojů ve stand-by je možné dosáhnout pouze odpojováním nepoužívaných přístrojů od napájení. Jak již bylo v textu uvedeno, výrobci většiny přístrojů své produkty touto možností v současné době nevybavuje. Snižování spotřeby ve stand-by navíc brání i skutečnost, že některé přístroje vyžadují nastavení, které po odpojení napájení „zapomenou“. Typickým příkladem jsou například hodiny u mikrovlnné trouby.

Jak postupovat?

  • Ověřte, jak se přístroj chová po odpojení napájení (tedy zda zůstane např. zachováno nastavení rozhlasových stanic u hifi věže).
  • U přístrojů, kde je to možné, pořiďte prodlužovací kabel s vypínačem. Toto řešení je vhodné například u napájení televizoru a přehrávače.
  • Zvažte, zda potřebujete využívat zobrazení času u mikrovlnné trouby – hodiny na mikrovlnných troubách a mikrovlnnou troubu, která je zpravidla využívána spíše příležitostně po použití odpojujte ze zásuvky.
  • Při odjezdu na dovolenou odpojte od napájení všechny přístroje, které nemusí být v provozu.