Tato stránka obsahuje seznam značek, kterými může software označovat jednotlivé editace, a jejich významy.