Seznam chráněných rostlin

Ohrožené druhy rostlin jsou zapisovány do několika různých přehledů/seznamů: Jedná se o červenou knihu, červený seznam a vyhlášku, což je úřední dokument zajišťující ochranu druhů.

O zákonem chráněných druzích

Všechny planě rostoucí rostliny jsou obecně chráněné zákonem (Zákon 114/1992Sb., , o ochraně přírody a krajiny). Druhy rostlin mající zvláštní ochranu dle zákona se dělí do tří stupňů odpovídajících míře ohrožení a označujeme je jako zvláště chráněné druhy. Vyhláška je potom úřední dokument, ve kterém je seznam druhů chráněných zákonem uveden (prováděcí vyhláška MŽP 395/1992Sb., ). Takto je chráněno celkem 490 taxonů (druhů a poddruhů). Zákon tedy chrání téměř 20 % všech původních druhů rostlin vyskytujících se v České republice.

O červeném seznamu

Červené seznamy nejsou statické. Neustále se podle aktuální situace a nejnovějších znalostí vyvíjí a přetvářejí. Doplňují se nově ohrožené druhy, mění se statusy u těch již zařazených nebo se z nich v nejlepším případě druhy vyřadí, protože již pozornost a ochranu nevyžadují.

První červený seznam pro vyšší rostliny České republiky vznikl už v roce 1979. Jeho editory byli J. Holub, F. Procházka a J. Čeřovský. Před nedávnem, v roce 2012, vyšel nový červený seznam, jehož autorem je V. Grulich.

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) Význačná jarní rostlina travnatých a skalních stepí, C2b, v přírodní rezervaci Kamenný vrch v Brně. Druh je u nás chráněn také zákonem a na mezinárodní úrovni potom Bernskou úmluvou (Autor fotografie: Veronika Kalníková).

Celkový počet taxonů, které jsou v aktuálním červeném seznamu uvedeny, je 1720. Z nich jich je 74 vymizelých a vyhynulých (A1), 53 nezvěstných (A2) a 29 nejasných případů vyhynulých a nezvěstných (A3). Mezi taxony, které jsou na našem území v současné době známy, je 471 kriticky ohrožených (C1), 357 slině ohrožených (C2), 356 ohrožených (C3) a 380 vyžadujících pozornost (C4). Když srovnáme současnou verzi s verzí předcházející, tak zjistíme, že asi 2/3 klasifikovaných taxonů si zachovalo stejnou kategorii a přibližně u 1/3 došlo k nějaké změně. A to není úplně málo.

Blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica) - Druh mírně zasolených půd, C1b. Břeh rybníka u Kobylí (Autor fotografie: Veronika Kalníková).

Nová verze červeného seznamu se řídí kategoriemi zavedenými už v jeho první verzi (A1–A3, C1–C4).

 • A1 – vyhynulé, více jak 25–50 let nenalezené
 • A2 – nezvěstné, 20–30 let nenalezené
 • A3 – nejasné případy vyhynulých a nezvěstných
 • C1 – kriticky ohrožené, posledních 1–5 lokalit nebo více jak 90% ústup
 • C2 – silně ohrožené, posledních 5–20 lokalit nebo 50–90% ústup
 • C3 – ohrožené, ústup o 20–50 %
 • C4 – vyžadující pozornost, méně ohrožené, nebo nedostatečně prostudované

Pro druhy kriticky a silně ohrožené, čili v kategoriích C1 a C2, je nově uváděn důvod takové klasifikace. Může jít o samotnou vzácnost, nebo trend (tedy mizení), a pak rovněž důvod smíšený, tedy vzácnost spojenou s trendem.

 • r – vzácnost
 • t – trend
 • b – kombinace vzácnosti i trendu

O mezinárodním seznamu

Jedná se o seznam ohrožených rostlin (i živočichů), který vydává každé dva roky Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). Veškeré k němu se vztahující informace naleznete na speciálních webových stránkách:červený seznam IUCN Kategorie ohrožení se trochu liší od těch používaných u nás.

 • Ex (extinct) – vyhynulé
 • EW (extinct in the wild) – vyhynulé v přírodě, v zajetí ale stále přežívají
 • Cr (critically endangered) – kriticky ohrožené, druhům hrozí brzké vyhynutí
 • En (endangered) – ohrožené, druhy, které jsou vystaveny velkému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti
 • Vu (vulnerable) – zranitelné, pokud se nezmění podmínky, bude jim také hrozit vyhynutí
 • NT (near threatened) – ohrožené, riziko vyhynutí je zatím vcelku malé
 • LC (least concern) – v oblasti zájmu, příliš ohroženy prozatím nejsou
 • DD (data deficient) – nedostatečně známé
 • NE (not evaluated) – nehodnocené

Reference

 • Grulich V. (2012): Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia 84: 631–645. – seznam je online dostupný také zde
 • Holub J., Procházka F. & Čeřovský J. (1977): Seznam vyhynulých, endemických a ohrožených taxonů vyšších rostlin květeny ČSR (1. verze). Preslia 51: 213–237.
 • Čeřovský J. [ed.] (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR, vol. 5, Vyšší rostliny. Ed. Príroda, Bratislava.
 • Holub J. & Procházka F. (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic – 2000. Preslia 72: 187–230.
 • Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda 18: 1–166.
 • bernská úmluva na stránkách botany.cz
 • chráněné rostliny na stránkách botany.cz