I přesto, že v současné době jsou myčky prakticky běžnou výbavou většiny domácností, stále je část nádobí myta ručně. Především některé nádobí a kuchyňské nástroje není možno v myčce mýt vůbec, dále pak dochází k situacím, kdy je použití myčky neefektivní.

Pokud chceme nádobí umýt kvalitně, nevyplýtvat zbytečné množství vody a čistícího prostředku, je třeba i při takto zdánlivě jednoduché činnosti, postupovat promyšleně a dodržovat některé zásady.

Při ručním mytí nádobí jsou používány dva základní postupy -  mytí nádobí v dřezu a mytí nádobí pod tekoucí vodou.

Mytí nádobí v napuštěném dřezu

Z hlediska úspor vody i energie pro její ohřev je vhodnější mytí nádobí v napuštěném dřezu a následný oplach. Optimální postup takovéhoto ručního mytí nádobí vyplývá i z výzkumu provedeném na univerzitě v Bonnu, který byl založen na průzkumu zvyklostí mytí nádobí u 113 dobrovolníků z různých částí Evropy.

  1. z nádobí seškrábněte stěrkou zbytky potravin
  2. dejte nádobí na chvíli odmočit do dřezu. Čím zaschlejší jsou zbytky jídla, tím delší bude odmáčení
  3. začněte s mytím toho nádobí, které je méně špinavé a méně zaschlé
  4. opláchněte nádobí v dřezu se studenou vodou
  5. dejte na odkapávač. Nádobí nechte uschnout, není třeba jej utírat

Tento jednoduchý a zdánlivě samozřejmý postup je možné doplnit dalšími zásadami.

Pokud i po očištění zbytků nádobí stěrkou zůstanou na nádobí zbytky, je možné je odstranit krátkým prudkým proudem studené vody.

Pro mytí naprosté většiny nádobí postačí voda o teplotě cca 38 – 40 °C, na následný oplach postačí voda studená. Použití zbytečně horké vody znamená nárůst spotřeby energie bez zjevného efektu na čistotu umytého nádobí, použití teplé či horké vody pro oplach je pak vyloženým plýtváním energií.

Dávkování mycího přípravku v množství nad doporučené výrobcem nepřináší vyšší mycí efekt. Nadměrné množství mycího prostředku mytí prodražuje a navíc zatěžuje životní prostředí. Při použití zbytečně velkého množství mycího prostředku navíc pravděpodobně spotřebujete větší množství vody na oplach nádobí. V průběhu mytí nádobí můžete mycí prostředek přidat – vhodnou dobu poznáte podle toho, že pěna v mycí lázni zcela zmizí.

Podle našich měření umytí nádobí po nedělním obědě pro dvě dospělé osoby v napuštěném dřezu spotřebuje přibližně 16 litrů vody, z toho asi 3 litry vody horké a 13 litrů vody studené.

Mytí nádobí v tekoucí vodě

Při mytí nádobí pod tekoucí vodou se spotřebovává velké množství teplé i studené vody. Podle výše uvedené studie existuje nezanedbatelné množství lidí, kteří i tak tento způsob mytí nádobí preferují. Navíc větší kusy nádobí, které se nevejdou do dřezu pak v napuštěném dřezu umýt efektivně nelze.

Při mytí v tekoucí vodě zpravidla teče voda po celou dobu mytí nádobí a to i v případě, že není momentálně potřeba.  Její průběžné vypínání a znovupouštění je jedinou možností, jak při mytí nádobí pod tekoucí vodou ušetřit vodu i energii. Takovýto postup však významně snižuje komfort práce a prodlužuje celkovou dobu mytí.

Možným technickým řešením, které významným způsobem sníží spotřebu vody, je instalace nástavce na výtokovou armaturu - perlátoru s regulací průtoku a se stop tlačítkem. Základní princip perlátoru je omezení průtoku vody. Průtok vody lze u nastavitelného modelu nastavit, zpravidla v rozmezí 1 - 10 litrů za minutu. Stop tlačítko na perlátoru umožní jedním "ťuknutím" okamžitě zastavit průtok vody, aniž by bylo nutno se dotknout baterie. Perlátory jsou na trhu k dispozici za částku okolo 100 - 250 Kč. Instalaci zvládne každý prakticky buď pomocí s perlátorem dodávaných pomůcek nebo s použitím základního nářadí (stavitelného klíče).

Podle našich měření umytí nádobí v tekoucí vodě po nedělním obědě pro dvě dospělé osoby spotřebuje přibližně 30 litrů vody, z toho asi 12 litrů vody horké a 18 litrů vody studené.

Dobrým krokem k úspoře vody i energie je kombinované mytí nádobí, kdy je nádobí umyto v tekoucí vodě a následně opláchnuto v napuštěném dřezu.

Podle našich měření umytí nádobí kombinovaným způsobem po nedělním obědě pro dvě dospělé osoby spotřebuje přibližně 22 litrů vody, z toho asi 6 litrů vody horké a 16 litrů vody studené.

Jak efektivně mýt obtížně odstranitelné nečistoty

Připáleniny – odstraníte trochy horké vody do hrnce či pekáče, tak aby pokrývala dno, přidejte prostředek na mytí nádobí nebo jedlou sodu a nechte chvíli odmočit.

Zaschlé skvrny od kávy, čaje odstraníte použitím většího množství mycího prostředku, případně jedlou sodu

K odstranění pachů od česneku, ryb či masa použijte běžný mycí prostředek a kartáč, nádobí vydrhněte. Pokud pachy nezmizí, je možné použít citron nebo jedlou sodu.