Plastové i papírové jednorázové nákupní tašky představují nezanedbatelný zdroj odpadu. Podle dostupných informací činila v roce 2016 jejich spotřeba 300 kusů na osobu a rok. Vzhledem k tomu, že v průběhu minulých let začala většina velkých obchodních řetězců tašky zpoplatňovat, má jejich spotřeba mírně klesající tendenci.

Na rozdíl od některých evropských zemí není spotřeba nákupních tašek v ČR regulována žádnými ekonomickými nástroji (s výjimkou jejich zařazení do základní sazby daně z přidané hodnoty). Například v Dánsku je výroba této komodity zatížena dodatečnou ekologickou daní ve výši 3 EUR/kg (u plastových) resp. 1,5 EUR/kg (u papírových tašek).

Tip.png Povinné zpoplatnění plastových odnosových tašek pro všechny obchodníky bez výjimky nařizuje od roku 2018 novela zákona o obalech přijatá v únoru 2017

Snížení počtu těchto často zbytečných obalů je možné pouze změnou chování spotřebitelů. Spotřebitele tato změna nic nestojí - postačí si na nákup vzít vlastní tašku - například z juty, lnu a podobných materiálů.

Z hlediska životního prostředí a produkce odpadů jsou problematické i tašky papírové. Ty jsou často vyráběny ze sulfitového papíru, jehož výroba i následné skládkování rovněž neúměrně zatěžuje životní prostředí.

O tom, že problematika odnosných tašek není z hlediska odpadového hospodářství zanedbatelný problém svědčí i skutečnost, že ve srovnávací studii o zkušenostech různých evropských regionů s politikou v oblasti prevence vzniku odpadů, kterou vypracovala Evropská Asociace obcí a regionů pro recyklaci a udržitelný management přírodních zdrojů (ACR+), je tlak na omezení používání těchto tašek stanoven jako jedna z priorit k omezení vzniku odpadů.