Nahled-odpadni-vody.jpg

Autoři: David Kunssberger

Typ publikace: skládačka

Vydavatel: Agentura Koniklec, o. s.

Bibliografická citace: KUNSSBERGER, David. AGENTURA KONIKLEC, o. p. s. Odpadní vody v hlavním městě Praze. Praha: Agentura Koniklec, 2011, Barevná skládačka A4. Dostupné z: http://www.ekoporadnypraha.cz

Odkaz na publikaci: Soubor:Odpadni vody.pdfO publikaci

Leták Odpadní vody v hlavním městě Praze, vydala Agentura Koniklec jako jeden z výstupů jejích ekoporadenských aktivit v roce 2011. Stručná skládačka formátu A4 shrnuje základní informace o způsobu likvidace odpadních vod v hlavním městě Praze. Kromě těchto informací zmiňuje i základní pravidla pro používání kanalizace, základní postup pro zájemce o připojení nemovitostí na kanalizaci a údaje o způsobu zpoplatnění. Zpracováním a podrobností obsahu je skládačka určena především široké veřejnosti a žákům druhého stupně základních škol pro základní seznámení se s nejdůležitějšími informacemi o způsobu likvidace odpadních vod v hlavním městě.

Obsah publikace

Úvod

Historie odstraňování odpadních vod na území Hlavního města Prahy * Způsob odvádění a likvidace odpadních vod v Praze * Princip fungování čistírny odpadních vod * Připojení na kanalizaci * Platby za likvidaci odpadních vod * Povinnosti uživatele kanalizace * Příklady látek, které nesmí být do kanalizace vypouštěny * Seznamte se s pražskou kanalizací a čistírnou * Kontakty

Dostupnost publikace

Leták Odpadní vody v hlavním městě Praze je určen k volnému použití uživatelů. Náklad tištěné podoby letáku je rozebrán a leták je k dispozici pouze elektronicky.