Proč legislativu řešíme odkazy?

Na poradme.se nejsou přímo udržovány texty zákonů a vyhlášek. Potřebná legislativa je publikována formou odkazů na Službu Zákony pro lidi. Služba udržuje texty všech platných zákonů a vyhlášek v aktuálním znění. Toto řešení zajistí, že odkazy na zákony jsou vždy aktuální a důvěryhodné.

Pro jednotnou prezentaci odkazů na českou legislativu jsou vytvořeny dvě šablony, které usnadňují tvorbu těchto odkazů.

Vykricnik.gif Odkaz provede pouze vyhledání předpisu v dané službě. Zobrazení musí uživatel provést ručně

Odkazovat je možné buď na celý zákon (vhodné zejména do kapitoly o referencích) nebo na konkrétní paragraf (vhodné zejména pro umístění přímo do textu).

Odkaz na celý předpis

Zápis:

Druh předpisu {{Předpis|číslo/rok|název za čárkou}}

Použití a výsledky:

Druh předpisu Použití šablony Výsledek
Zákon Zákon {{Předpis|114/1992|o ochraně přírody a krajiny}} Zákon 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška Vyhláška MŽP {{Předpis|395/1992|kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny}} Vyhláška MŽP 395/1992Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Odkaz na konkrétní část předpisu

Vykricnik.gif Odkaz na paragraf je dočasně mimo provoz


Zápis:

{{Paragraf|číslo/rok|číslo paragrafu}}

Příklad použití:

Definice pojmů řeší zákon {{Paragraf|114/1992|14}}

Výsledek:

Definice pojmů řeší zákon 114/1992 Sb. (§ 14)


Vykricnik.gif Šablony Předpis a Paragraf je možné použít pouze pro odkazy na zákony a vyhlášky ze Sbírky zákonů ČR