Usporydom.jpg

Autoři: David Kunssberger

Typ publikace: skládačka

Vydavatel: Agentura Koniklec, o. p. s.

Bibliografická citace: KUNSSBERGER, David. AGENTURA KONIKLEC, o. p. s. Nenápadné kroky ke znatelným úsporám. Praha: Agentura Koniklec, 2016, Barevná skládačka A4. Dostupné z: http://poradme.se

Odkaz na publikaci: Soubor:Uspory-domacnost.pdfO publikaci

Leták Nenápadné úspory ke znatelným úsporám, vydala Agentura Koniklec jako jeden z výstupů jejích ekoporadenských aktivit v roce 2016. Skládačka má v rozloženém stavu formát A4 a na konkrétních případech ukazuje možnosti úspor vody a energie v domácnostech. Společným jmenovatelem všech uvedených příkladů je jejich nulová investiční náročnost. Všechny příklady byly prakticky vyzkoušeny a jejich přínos změřen ve skutečné domácnosti. Jedná se o první z tištěných poradenských materiálů Agentury Koniklec, které mají zpracován rozšířený obsah na portálu poradme.se.

Obsah

Publikace obsahuje příklady úspor při provozu spotřebičů ve standby, při vaření, provozu televizoru, lednice, dále pak při osobní hygieně a mytí nádobí.

Dostupnost publikace

Leták - skládačka Nenápadné kroky ke znatelným úsporám je určena k volnému použití uživatelů. Zájemci o tištěnou podobu skládačky se mohou obrátit na adresu vydavatele nebo si o ní napsat v komentáři.