Nahled-odpady.jpg

Autoři: Miroslav Lupač

Typ publikace: skládačka

Vydavatel: Agentura Koniklec, o. s.

Bibliografická citace: LUPAČ, Miroslav. AGENTURA KONIKLEC, o. s. Nakládání s opady z živnostenských provozoven a kanceláří v Praze. Praha: Agentura Koniklec, 2011, Barevná skládačka A4. Dostupné z: http://www.ekoporadnypraha.cz

Odkaz na publikaci: Soubor:Nakladani-s-odpady-z-zivnosti.pdfO publikaci

Leták Nakládání s opady z živnostenských provozoven a kanceláří v Praze, vydala Agentura Koniklec jako jeden z výstupů jejích ekoporadenských aktivit v roce 2011. Informační leták odpovídá na základní otázky týkající se podnikatelů (fyzických i právnických osob) v oblasti nakládání s odpady a jejich vytříděnými složkami. Zaměřuje se zejména na podnikatele v oblasti služeb a kancelářské provozy, tedy nevýrobní sféru, která produkuje odpad ve skladbě a množství obdobné jako domácnosti. Konkrétní informace jsou uvedeny pro hlavní město Prahu.

Obsah publikace

Úvod

O jakém odpadu je vlastně řeč? * Kde jsou stanoveny obecné povinnosti nakládání s odpady * Co má udělat podnikatel? * Další informace * Kontakty

Dostupnost publikace

Leták Nakládání s opady z živnostenských provozoven a kanceláří v Praze je určen k volnému použití uživatelů. Zájemci o tištěnou podobu letáku se mohou obrátit na vydavatele