Metodika hodnocení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny území na krajinný ráz

Typ publikace: odborná metodika

Bibliografická citace: ISBN 80-903206-3-5

Odkaz na publikaci: Soubor:Metodika krajinny raz.pdfO metodice

Jeden z doporučených a orgány ochrany přírody využívaných metodických materiálů pro hodnocení dopadu zamýšlených staveb a činnost ína krajinný ráz.