Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení § 5 zákona 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“)

.

Typ publikace: metodický pokyn MŽP

Bibliografická citace: Dostupné z http://www.mzp.cz

Odkaz na publikaci: Soubor:Mp obaly.pdfO materiálu

Metodický pokyn je vydáván pro stanovení způsobu provedení § 5 zákona o obalech, a je určen pro osoby, povinné ve smyslu zákona o obalech, které uvádí obaly nebo obalové prostředky na trh.

Vyšlo ve Věstníku MŽP, částka 3, březen 2005.