V období leden až březen 2016 vyšly toto zákony a vyhlášky


Stavby Energie Ovzduší Vyhláška MV 34/2016 Sb., o kontrole a revizi spalinové cesty Vyhláška je reakcí na novelu zákona o požární ochraně, kterou bylo zrušeno dosavadní nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Část problematiky zrušeného nařízení byla novelou převedena přímo do zákona o požární ochraně a část je obsahem předmětné vyhlášky, která stanoví: - lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty, - důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění, - vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty. Vyhláška je účinná od 29. ledna 2016.

Lesy Nařízení vlády 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády Toto nařízení upravuje podmínky poskytování dotací na: - zachování porostního typu hospodářského souboru, - ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin. Nařízení vlády je účinné od 18. ledna 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 25/2016 Sb., Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných Vyhláška ruší platnost některých starších vyhlášek z let 1948 - 1975. Vyhláška je účinná od 1. února 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 24/2016Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016'.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 23/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 22/2016 Sb., o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 21/2016 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 20/2016 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016.

Ochrana přírody a krajiny 19/2016 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016.

Ochrana přírody a krajiny Vyhláška MŽP 18/2016 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek. Vyhláška je účinná od 1. února 2016'.