Náklady na provoz lednice mohou v domácnosti, která netopí elektřinou představovat až 1/3 útraty za spotřebu elektrické energie. I když jsou soudobé lednice velmi úsporné a jejich spotřeba se stále mírně snižuje, nemalý vliv na jejich výslednou spotřebu má způsob jejich provozování.

Lednice slouží k uchování potravin, které následně konzumujeme. Nesprávný způsob ukládání potravin pak může mít v lepším případě za důsledek finanční ztrátu v podobě vyhozených zkažených potravin, v horším případě i zdravotní důsledky.

Jak ledničku provozovat, aby byl její provoz co nejlevnější?

Umístění ledničky

Vhodné umístění ledničky je jednou z hlavních podmínek pro její úsporný provoz i správnou funkci.  Ve většině bytů je sice výběr místa pro umístění ledničky omezený, ale je třeba najít pro ní místo, které zabezpečí vhodné podmínky pro její bezproblémovou funkci.

První podmínkou je nutnost zachovat dostatečný odstup stěn lednice od okolí. Minimální vzdálenosti stěn lednice od okolních předmětů jsou uvedeny v návodu k lednici, zpravidla to je ale minimálně 1 cm u bočních stěn a 3 – 5 cm od stěny zadní.

Lednice je zdrojem tepla – z toho důvodu by měla být v dostatečně velké místnosti, aby prostor příliš nevyhřívala. Doporučení pro konkrétní model lze opět najít v návodu k použití.

Nedodržení těchto jednoduchých pravidel způsobí zvýšení spotřeby ledničky a zkrácení její životnosti – kompresor ledničky se prostě bude muset namáhat víc.

Důležité je i bezpečnostní hledisko. V soudobých lednicích je používán jako chladivo plyn isobutan (označovaný jako chladivo R600 a). Tento plyn je extrémně hořlavý a ve vyšších koncentracích může způsobit udušení. Jelikož chladivo může z porouchané lednice uniknout do místnosti, stanovuje norma (ČSN EN 378 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky) objem místnosti pro umístění lednice jako 1 m3 na každých 8 gramů chladiva v chladícím okruhu lednice. Množství chladiva najdete na typovém štítku lednice (pozor, nejedná se o energetický štítek). Typická kombinovaná lednice objemu cca 200 litrů chladícího prostoru a cca 100 litrů mrazícího prostoru obsahuje přibližně 50 – 80 gramů chladiva. Menší chladnička s objeme cca. 130 litrů chladícího prostoru s malým mrazákem objemu cca 20 l pak obsahuje okolo 40 g chladiva.

Lednice by v žádném případě neměla být umístěna blízko zdrojů tepla (kamen, trouby, sporáku) a měla by být umístěna tak, aby byla převážnou část dne ve stínu.

Pravidelné odmrazování

Silná námraza na výparníku je spolu se špatným umístěním lednice hlavní příčinou zbytečně vysoké spotřeby elektřiny.  Pokud není lednice vybavena funkcí NO FROST, je provádět pravidelné odmrazení. Tuto nepříjemnou práci je třeba provést vždy, když tlouštka namrzlého ledu dosáhne 5 mm. V tomto okamžiku lednice spotřebovává o 15 – 20 % energie více. Tloušťka ledu nad 1 cm pak může zvýšit spotřebu až o 75 %. Navýšení spotřeby neodmražené mrazničky významně závisí na četnosti otevírání mrazícího prostoru, zda jsou do neudržované mrazničky vkládány další potraviny ke zmrazení a dalších faktorech.

Při odmrazování je nutné uložené potraviny dočasně umístit do chladného prostředí, nejlépe do izolační tašky. Odmrazování je možné urychlit umístěním hrnce napuštěného vodou o teplotě max. 50°C do mrazícího prostoru.

Pamatujte, že lednice slouží k uchování potravin a proto je třeba mrazící prostor následně důkladně očistit a vysušit.

Nastavení správné teploty

I když je lednička zařízení, které udržuje potraviny v chladu, není nutné jí nastavovat na příliš velký chlad. Teplotu v chladícím prostoru nastavte na hodnotu okolo 4-5°C. Tato hodnota potraviny dostatečně ochrání a zároveň jejím udržováním nenaroste spotřeba energie nad očekávanou míru. Každý stupeň chladu navyšuje spotřebu lednice přibližně o 6 – 8 %. Nastavení teploty na hodnotu okolo 0°C pak může některé potraviny poškodit. Zvýšení teploty v chladícím prostoru nad 6°C se sice projeví v nižší spotřebě ledničky, ale tato teplota již nemusí ochránit uložené potraviny před zkažením. U nově pořízené lednice je vhodné skutečně dosaženou teplotu v jednotlivých částech chladícího prostoru ověřit pomocí teploměru do lednice. Pořízení teploměru není finančně náročné - je možné zakoupit za 50 – 70 korun. S jeho pomocí můžete teplotu v lednici kontrolovat trvale a tím odhalit případné problémy s funkcí lednice.

Teplota v mrazícím prostoru by měla dosahovat -18°C. Tato hodnota slouží k dlouhodobějšímu uchování potravin. Většina soudobých modelů má funkci pro krátkodobé snížení mrazící teploty (na -24°C nebo i -36°C). Tuto funkci využijte před plánovaným umístěním čerstvých potravin určených ke zmrazení. Rychlejší zmrazení potravin způsobí, že krystalky ledu, které se mrazením v potravině vytvářejí, budou mít menší velikost a nepoškodí tolik strukturu mrazené potraviny. Tímto opatřením ochráníte i stávající obsah mrazícího prostoru, protože nárůst teploty po vložení nezmražených potravin v něm nebude trvat tak dlouho.

Naplnění lednice

Lednice by neměla být nikdy přeplněná. Úplné zaplnění prostoru omezuje možnost cirkulace vzduchu a tím snižuje efektivitu chlazení potravin. Důsledek je zřejmý – potraviny se chladí déle a spotřeba lednice vzroste. Ovšem ani zcela nebo téměř prázdná lednice není obrazem ideálního provozu. Uložené potraviny totiž fungují jako akumulátor chladu, takže při otevření téměř prázdné lednice dojde k většímu nárůstu teploty.

Optimální míra zaplnění lednice je přibližně 70 % objemu. Uložené potraviny by měly mít mezi sebou mezery, aby mohl chladný vzduch v prostoru optimálně cirkulovat.

Pokud v lednici zbývá trvale větší prostor nezaplněný potravinami, je možné jej vyplnit lahvemi s pitnou vodou. Ty sehrají roli akumulátoru chladu a v létě mohou také poskytovat průběžně osvěžující vychlazenou vodu.

Otevírání dvířek lednice

Spotřebu energie snížíte i tím, že nebudete ledničku zbytečně otevírat. Kromě uspořené energie přispěje toto opatření i k lepší kondici uložených potravin. Doba otevření by měla být co nejkratší (viz též ukládání potravin).

Ukládání potravin

Ne všechny prostory vaší lednice mají stejnou teplotu.  Teplota v lednici se může lišit v horní, spodní části a v boxu ve dveřích. Správné umístění potravin v chladícím prostoru umožní nastavit nižší chladící výkon lednice a tím přispěje k její spotřebě lednice. Správně uložené potraviny v lednici také vydrží déle.

Do zásuvek ve spodní části lednice patří ovoce a zelenina.  

V policích nad zásuvkami by se měly skladovat rychle se kazící potraviny – syrové maso, ryby a drůbež. Při ukládání těchto potravin buďte opatrní a dbejte na jejich řádné oddělení, aby nedošlo ke kontaminaci okolních potravin.

Do části nad syrové maso je vhodné umístit opracované masné výrobky (salámy, šunky, klobásy) a také sýry. Pro zachování jejich čerstvosti je vhodné je umístit do uzavíratelných boxů. Do té samé police patří i mléčné výrobky. I zde je potřeba pamatovat na to, že by mezi jednotlivými kusy měla být mezera, která zabezpečí cirkulaci vzduchu.

Horní police je pak určena pro umístění hotových pokrmů. Zásadně do lednice neukládejte pokrmy, které jsou ještě teplé. Hotový pokrm nechte nejdříve vychladnout na pokojovou teplotu a až pak jej uložte do lednice.

Při umístění potravin mrazničce se řiďte doporučením výrobce – v dokumentaci či návodu by mělo být uvedeno, do které části mrazícího prostoru se vkládají potraviny určené k zmrazení.

Při zmrazování potravin dbejte, aby mezi jednotlivými balíčky byl pokud možno prostor – potraviny se zmrazí rychleji, mraznička spotřebuje méně energie a zmrazené potraviny vydrží déle. 

Při zmrazování většího množství potravin využijte rychlomrazící funkci, pokud jí mraznička má. Princip této funkce spočívá zpravidla ve zvýšení výkonu a významném poklesu teploty v mrazícím prostoru. Mraznička krátkodobě spotřebuje více energie, ale potraviny se zmrazí rychleji a tím pádem i šetrněji.

Při vyndávání potravin z mrazícího prostoru platí obdobná pravidla jako pro chladící prostor – dobu otevření dvířek omezte na minimum.

Pokud budete při ukládání potravin na správné místo důslední, budete při vyndavání potravin z lednice vědět, kam sáhnout a zkrátíte tak dobu otevření dveří lednice.  Tímto jednoduchým opatřením snížíte spotřebu energie a vaše potraviny vydrží navíc déle v dobré kondici.

Čištění ledničky a mrazničky

Pro zachování bezpečného prostředí pro uložení potravin, je třeba chladící prostor přibližně 1x za měsíc vyčistit. Čištění je navíc dobrou příležitostí pro provedení inventury uložených potravin a jejich případné přeuspořádání podle pravidel pro správné uložení. Před čištěním lednici vypněte a vyndejte z ní všechny potraviny. Vnitřní prostor omyjte vlažnou vodou s přídavkem jedlé sody nebo octa a prostor vytřete do sucha. Pokud lednice není extrémně znečištěná (k čemuž by při běžném používání a pravidelné péči nemělo docházet), není důvod používat pro čištění lednice žádnou domácí chemii – přirozené čistící prostředky jsou šetrnější k životnímu prostředí, jejich použití je naprosto bezpečné a navíc jsou levnější.

Při čištění věnujte zvýšenou pozornost i gumovému těsnění na rámu dveří lednice. Pokud jsou na něm nečistoty, vniká do lednice více tepla a tím se zvyšuje spotřeba energie.

Údržbu mrazícího prostoru je praktické spojit s odmrazováním, které by se mělo provádět nejméně 1x ročně (tedy i u lednic, které jsou vybaveny systémem automatického odmrazování). Postupujte podle doporučení výrobce a po odmrazení prostor vyčistěte obdobně jako prostor chladící. Odmrazení je vhodné spojit s inventurou obsahu mrazáku a přeuspořádáním uložených potravin.