Středočeský kraj

Základní parametry kotlíkových dotací ve Středočeském kraji

Datum vyhlášení výzvy: 15. 1. 2016

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 1. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 15. 9. 2016 nebo do vyčerpání dostupné alokace (Středočeský kraj avizuje i další výzvu s očekávaným zahájením příjmu žádostí v roce 2016 po navýšení alokace)

Celkový objem prostředků na Program: 501,75 mil. Kč

Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 prioritní osy 2 - příloha č. 1)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: ANO, pokud je datum jeho pořízení (způsobilé výdaje) 15. 7. 2015 a později

Lhůty:

  • Posouzení - do 30 dnů od podání bezchybné žádosti (v případě nedostatků je žadatel vyzván k doplnění na které má 15 dní)
  • Rozhodnutí (usnesení) Rady kraje o podpoře - do 120 dnů od podání bezchybné žádosti
  • Uzavření smlouvy - do 20 dnů od usnesení Rady

Způsob výplaty dotace: zálohová platba ve výši 40 tis. Kč po podpisu smlouvy o dotaci na základě předložení zálohové faktury dodavatele, konečná platba po vyúčtování a předložení dokladů o realizaci

Kompletní výzva a potřebné dokumenty: webové stránky Středočeského kraje kraje (přímý odkaz)

Podmínky v jednotlivých krajích