Liberecký kraj

Základní parametry kotlíkových dotací v Libereckém

Datum vyhlášení výzvy: 23. 12. 2015

Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 1. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: Alokace byla vyčerpána, dále probíhá příjem projektů do tzv. projektového zásobníku

Celkový objem prostředků na Program: 135,34 mil. Kč

Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu č. 1 závazných pokynů)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: ANO, datum pořízení (způsobilé výdaje) od 15. 7. 2015 včetně

Termíny: žádosti budou hodnoceny podle data přijetí k datům: 29.2. 2016, 30.4. 2016, 30.6. 2016, 31.8. 2016 a dále pak k poslednímu dni v měsíci do 30.6. 2017. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáno do 2 měsíců od data hodnocení.

Způsob výplaty dotace: Dotace je vyplácena zpětně po předložení vyúčtování a dalších dokladů. Příjemce může po uhrazení vlastního podílu podat průběžné vyúčtování a v něm požádat o zálohovou platbu ve výši 50 % dotace.

Kompletní výzva a potřebné dokumenty: webové stránky Libereckého kraje (přímý odkaz)

Podmínky v jednotlivých krajích