Královéhradecký kraj

Základní parametry kotlíkových dotací v Královéhradeckém kraji

Datum zahájení příjmu žádostí pro 2. kolo: 12. 9. 2016

Celkový objem prostředků na Program: 200 mil. Kč

Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu č. 1 závazných pokynů)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: ANO, datum pořízení (způsobilé výdaje) od 15. 7. 2015 včetně

Způsob výplaty dotace: existují dvě možnosti výplaty dotace:

  • zpětně - na základě předloženého vyúčtování
  • zálohově - na základě předložení zálohové faktury, smlouvy s dodavatelem a uhrazení části nákladů (podrobnosti jsou ve smlouvě)

Žádost o kotlíkovou dotaci v Královéhradeckém kraji se podává výhradně prostřednictvím krajského dotačního portálu

Kompletní výzva a potřebné dokumenty: webové stránky Královéhradeckého kraje (přímý odkaz)


Podmínky v jednotlivých krajích