Hlavní město Praha

Základní parametry kotlíkových dotací v hlavním městě Praze

Datum vyhlášení výzvy: 16. 2. 2016

Datum zahájení příjmu žádostí: 21. 3. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: ---

Celkový objem prostředků na Program: 23,7 mil. Kč

Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu č. 1 závazných pokynů)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: bude specifikováno ve výzvě

Způsob výplaty dotace: bude specifikováno ve výzvě

Informace a některé dokumenty: Portál ŽP hlavního města Praha (přímý odkaz)

Podmínky v jednotlivých krajích