Plzeňský kraj

Příjem žádostí byl kvůli vyčerpané alokaci ukončen

Základní parametry kotlíkových dotací v Plzeňském kraji

Datum vyhlášení výzvy: 14. 12. 2015

Datum zahájení příjmu žádostí: 20. 1. 2016

Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2016 nebo do vyčerpání dostupné alokace

Celkový objem prostředků na Program: 162 mil. Kč

Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu č. 1 závazných pokynů)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: ANO, datum pořízení (způsobilé výdaje) od 15. 7. 2015 včetně

Způsob výplaty dotace: Dotace je vyplácena zpětně po předložení vyúčtování a dalších dokladů

Kompletní výzva a potřebné dokumenty: webové stránky Plzeňského kraje (přímý odkaz)

Podmínky v jednotlivých krajích