Pardubický kraj

Základní parametry kotlíkových dotací v Pardubickém kraji

Příjem žádostí pro 2. kolo byl ke dni 4. října 2016 zastaven z důvodu vyčerpání prostředků určených na výzvu


Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu č. 1 závazných pokynů)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: ANO, datum pořízení (způsobilé výdaje) od 15. 7. 2015 včetně

Způsob výplaty dotace: Dotace je vyplácena zpětně do 45 dmů po předložení vyúčtování a dalších dokladů

Kompletní výzva a potřebné dokumenty: webové stránky Pardubického kraje (přímý odkaz)

Podmínky v jednotlivých krajích