Karlovarský kraj

Základní parametry kotlíkových dotací v Karlovarském kraji

Datum vyhlášení výzvy: 28. 1. 2016

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 3. 2016

Příjem žádostí byl ukončen.

Celkový objem prostředků na Program: 64,27 mil. Kč

Omezení při podávání žádostí: Platí omezení maximálně 10 podání při jedné návštěvě.

Míra podpory:

  • Kotel na uhlí - dotace nejvýše 70 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 105 000 Kč/112 500 Kč)
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000 Kč)
  • Plynový kondenzační kotel - dotace nejvýše 75 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 112 500 Kč/120 000Kč)
  • Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu - dotace nejvýše 80 % + 5 % z 150 000 Kč (tj. 120 000 Kč/127 500 Kč)

(Bonifikace 5 % se týká prioritních území - viz seznam v dokumentu č. 1 závazných pokynů)

Je možné financovat již vyměněný kotel?: ANO, datum pořízení (způsobilé výdaje) od 15. 7. 2015 včetně

Lhůty:

  • Posouzení žádosti - do 30 dnů od podání (v případě nedostatků bude žadatel vyzván k doplnění)
  • Schválení Radou kraje - do 40 pracovních dnů od doložení všech náležitostí žádosti
  • Vyrozumění žadatele a výzva k uzavření smlouvy o dotaci - do 20 pracovních dnů od schválení Radou kraje


Způsob výplaty dotace: Dotace je vyplácena zpětně po předložení vyúčtování a dalších dokladů

Kompletní výzva a potřebné dokumenty: webové stránky Karlovarského kraje (přímý odkaz)

Podmínky v jednotlivých krajích