Kotlíkové dotace

Propagační banner kotlíkových dotací

Co to je kotlíková dotace

"Kotlíková dotace" je vžitý a zjednodušený název pro velký dotační program Ministerstva životního prostředí zaměřený na podporu výměny kotlů v lokálních topeništích. Kotlíkovou dotaci může získat každý občan, který vymění starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Tato dotace je poskytována z Operačního programu Životní prostředí.

Může být použita na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i některá nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy (dílčí výměna oken, zateplení střechy a podobě). Kotlíkové dotace administrují krajské úřady, které také vyhlašují výzvy k podávání žádostí. První výzvy byly vypsány v poslední čtvrtině roku 2015 a budou pokračovat v roce 2016.

Na celý program je určeno 9 miliard Kč.

Proč se vyhlašují

Lokální topeniště, tedy kotle v rodinných domech se v ČR podílejí významnou měrou na znečištění ovzduší. U znečištění polétavým prachem MŽP udává tento podíl 38 % na celkovém znečištění ovzduší.

Postupně dochází k řadě změn, které budou mít významný vliv na provoz kotlů na pevná paliva. Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň se připravuje novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Program kotlíkových dotací má pomoci občanům tyto zpřísněné podmínky splnit.

Jakou podporu lze získat

Výše dotace se odvíjí od druhu kotle, který bude pořízen a též od celkových nákladů s výměnou spojených. Pro účely poskytnutí dotace je stanovena maximální výše celkových nákladů na pro jeden rodinný dům 150 tis. Kč. Z této částky mohou činit náklady na další opatření (zateplení a podobně) maximálně 20 tis. Kč a služby energetického specialisty do výše 3 tis. Kč.

Druh nového kotle Procento dotace
Kotel spalující pouze uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) 75 %
Kondenzační plynový kotel 75 %
Topný systém využívající OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu) 80 %


Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší je poskytována bonifikace ve výši 5 %. Seznam těchto oblastí je vždy přílohou výzvy a odkaz na něj najdete u základních podmínek kotlíkových dotací v jednotlivých krajích. Některé kraje navíc poskytují pro své občany další bonusy, takže výše podpory může dosáhnout až 100 % nákladů.

Rozcestník (kam dál):

Podkategorie

V této kategorii je pouze následující podkategorie.

Stránky v kategorii „Kotlíkové dotace“

Zobrazují se 3 stránky z celkového počtu 3 stránek v této kategorii.