Co jsou to kategorie a k čemu se používají?

Jak kategorii vytvořit?

Jak zařadit konkrétní text do kategorie?

Zápis:

[[kategorie:název kategorie]]

nebo

[[category:název kategorie]]

Vykricnik.gif Zařazení do kategorie musí být umístěno na konci textu

Příklad použití:

Tato stránka má na konci umístěno zařazení do kategorie Technické návody

[[category:Technické návody]]

Výsledek:

Odkaz na kategorii se zobrazí na konci stránky.

Zařazení do více kategorií současně

Zařazení do více kategorií současně se provede zápisem výše uvedeného kódu pro každou kategorii zvlášť. Kód pro každou kategorii musí být zapsán na samostatném řádku!

Příklad:

[[category:Slovníček - Příručka pro autorů]]
[[category:Technické návody]]

Podkategorie

Podkategorie je kategorie umístěné v jiné kategorii. Zařazení se provádí stejným způsobem jako zařazení textu.

Jak odkazovat na celou kategorii?