Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopu.jpg

Autoři: Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí

Typ publikace: kniha

Vydavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Bibliografická citace: CHYTRÝ, Milan; KUČERA, Tomáš; KOČÍ, Martin.. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 2001. ISBN 80-86064-55-7. Dostupné z: http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=1951

ISBN: 80-86064-55-7

Odkaz na publikaci: Soubor:Katalog biotopu.pdf

O publikaci

Publikace vyčerpávajícím způsobem definuje jednotlivé typy přírodních stanovišť v ČR s přihlédnutím ke zvláštním poměrům na našem území, shrnuje jejich stav k roku 2001 a tam kde je to možné srovnává všechny významné klasifikační systémy do té doby často nesystematicky aplikované během různých mapovacích akcí z počátku 90. let 20. století.


Dostupnost publikace

První vydání publikace je volně dostupné elektronicky. 2. vydání, které obsahuje aktualizované mapování z roku 2006 je možné zakoupit v knižní podobě u AOPK ČR.