Jak změřit spotřebu vody v domácnosti aneb malý osobní vodní audit

Možná vám připadá, že odhadované úspory, které se mnohdy uvádějí, jsou nadsazené a že to u vás musí dopadnout úplně jinak. Každá domácnost je opravdu trošku jiná. Skutečnou spotřebu ovlivňuje řada okolností. Úsporu té své domácnosti si ale můžete snadno změřit a spočítat. Není to nic složitého. Naše tipy jsou určeny hlavně pro byty.

Čím budeme měřit?

Bytové vodoměry na teplou a studenou vodu

Předpokládejme, že máte v bytě bytový vodoměr. Ty dnešní měří s přesností na jednotky litrů, takže si s jejich pomocí můžeme spotřebu snadno změřit. Pokud bydlíte v bytě či domě s dálkovým vytápěním, je pravděpodobné, že budete mít zvláštní vodoměr na teplou a studenou vodu. Dále budeme potřebovat stopky. Ty jsou součástí výbavy naprosté většiny mobilních telefonů. Poslední našeho improvizovaného měřícího vybavení je papír a tužka pro záznam všech měření.

Kolik proteče kohoutky?

Pro každý kohoutek (správně výtokovou armaturu) udělejte alespoň dvě měření.

Měření maximálního průtoku: Přečtěte si hodnotu na vodoměru, pusťte naplno studenou vodu a nechte jí téct po dobu 15-30 sekund. Poté odečtěte hodnotu na vodoměru. Měření opakujte. Rozdíl obou náměrů vodoměrů odečtěte a poznamenejte. To samé opakujte s teplou vodou. Hodnoty vynásobte číslem 4 (při měření 15 sekund) nebo 2 (při měření 30 sekund) a zaznamenejte.

Měření typického průtoku: Na mísící baterii si nastavte teplotu vody, kterou běžně používáte. Změřte výchozí stav vodoměru na teplou i studenou vodu a pusťte vodu s intenzitou, jakou běžně používáte. Po 15 – 30 sekundách přečtěte aktuální stav vodoměrů a hodnoty odečtěte a poznamenejte tak jako u maximálního průtoku.


Další možnost měření průtoku Další možností, jak změřit průtok je zakoupení jednoduché měrky. Jedná se o plastový sáček opatřený kalibračními čarami. Do sáčku se z armatury napouští voda po dobu 10 sekund a následně se odečte přímo průtok. Toto měření je vhodné pro zjištění průtoku z výtokových armatur. Oproti měření pomocí vodoměrů je při dodržení času napouštění měrky přesnější a spotřebuje i méně vody. Nevýhodou metody je, že nepostihne podíl teplé a studené vody. Měrka je na trhu k dispozici za cca. 20 Kč a lze jí použít opakovaně.

Kolik vody se vejde do vany?

Pokud používáte vanu, zahajte i ukončete jednu koupel pohledem na vodoměry. Naměřený rozdíl před a po napuštění vany je hodnota, kterou je také třeba zaznamenat. Pokud již znáte průtok vody vanovou baterií, můžete také změřit čas napouštění a objem vody dopočítat. Odečtení vodoměrů bude ale pravděpodobně jednodušší.

Kolik vody spláchneme?

Odpovědět na tuto otázku může poskytnout buď technická dokumentace splachovadla nebo pohled na vodoměr před a po spláchnutí. Pokud máte dvoučinné splachovadlo, proveďte měření jak pro malé tak i pro velké spláchnutí. I tyto hodnoty zaznamenejte.

Kolik vody spotřebuje pračka a myčka?

Pokud vlastníte novější spotřebiče, můžete si orientační spotřebu pračky a myčky přečíst na energetickém štítku pračky nebo myčky nebo přímo v manuálu.

U starších spotřebičů je možné, že nebude tato hodnota v dokumentaci výrobku k dispozici. Hodnota na energetickém štítku také nemusí přesně postihnout typické používání vašich spotřebičů. Nejjednodušší proto je změřit si spotřebu v reálném provozu. Přečtěte si stav vodoměrů a zapněte spotřebič tak jako jindy. Dokud spotřebič nedokončí prací či mycí cyklus, nepoužívejte vodu – měření by bylo zkreslené. Následně mrkněte na vodoměr, hodnoty odečtěte a poznamenejte.

Kolik vody vypijeme?

Spotřeba pitné vody na pití a vaření není příliš vysoká, takže nemá smysl vodu spotřebovanou pro tento účel měřit. Odhadovaná spotřeba na pití a vaření je 2 litry denně (odhad Pražských vodovodů a kanalizací). I vaše květiny si zaslouží denně trochu vody. Zde počítejme asi 5 litrů denně. Pokud si odtáčíte vodu na pití do lahve či džbánu, odteče nezanedbatelné množství vody bez užitku. Toto množství si změřte. Postačí změřit čas, po který voda teče zbytečně (odtáčíte jí). Množství vody pak snadno spočítáte podle průtoku, který už máte změřený a naměřeného času.

Hotovo!

Používání vody v domácnosti

Zatímco měření vypadalo složitě a sami jste se přesvědčili, že bylo úplně jednoduché, odhad typické spotřeby vaší domácnosti vyžaduje spolupráci všech členů domácnosti. Budete potřebovat vědět:

  • Kolik členů má vaše domácnost
  • Jak často se jednotliví členové domácnosti koupají
  • Jak často a jak dlouho se jednotliví členové domácnosti sprchují
  • Kolik vody jednotliví členové domácnosti spotřebují čištěním zubů
  • Jak často myjete nádobí v myčce
  • Jak často a jak dlouho myjete nádobí v dřezu
  • Jak často perete
  • Kolik času strávíte v bytě
  • Jak často splachujete

I tyto informace si poznamenejte.


Tip.png Čím přesněji odhadnete využití vody v domácnosti, tím lepší výsledky získáte.