Jáchymovské minerální radioaktivní vody

Jsou to zde vyvěrající minerální vody obohacené plynným Radonem. K vývěru a obohacování dochází v hloubce 500 m v dole Svornost (ten byl založen již v roce 1518).

Radonové lázně byly v Jáchymově otevřeny již roku 1903. Jsou to nejstarší radioaktivní lázně na světě. Terapeutické jsou koupele v radonové vodě a pomáhají zejména na nemoci pohybového aparátu a bolesti.


zdroje informací