Interpretace krajiny obalka.jpg

Autoři: Tereza Hejtmánková; Jiří Kulich

Typ publikace: brožura

Vydavatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše p. s.

Bibliografická citace: HEJTMÁNKOVÁ, Tereza a KULICH, Jiří. SEVER, BRONTOSAURUS KRKONOŠE, p. s. Interpretace krajiny - Umíme číst v krajině, víme, kde jsme doma?. Hradec Králové: SEVER, 2014. ISBN 978-80-86838-50-2. Dostupné z: sever.ekologickavychova.cz

ISBN: 978-80-86838-50-2

Odkaz na publikaci: Soubor:Interpretace krajiny.pdf

O publikaci

Publikace si klade za cíl inspirovat lektory, průvodce či pedagogy, kteří připravují produkty interpretující místní přírodní a kulturní hodnoty. Zaujmout může tedy jak pracovníky nestátních neziskových organizací, tak i veřejné sféry, například ze správ chráněných krajinných oblastí či národních parků.

Cílem publikace je, aby čtenář poznal různé možnosti, jakými lze interpretovat krajinu. V knize je řada praktických příkladů, tipů a odkazů rozšiřující probírané téma. Prostor je vyčleněn také pro otázky, které vám pomohou odpovědět si na to, zda je inspirace a metoda interpretace přenositelná do podmínek konkrétní organizace a regionu.


Obsah publikace

Krajina je nositelka příběhů

Jak se v publikaci orientovat?

Co je to interpretace a jaké má zásady?

Jak na interpretaci? Průvodce krajinou (Osobní interpretace krajiny) * Učebna pod širým nebem (Naučná stezka) * Hledačka nás spojuje, krásná místa mapuje (Questing) *Přivítat, nadchnout a vyzvat k poznávání krajiny (Muzejní expozice o krajině)

Použité a doporučené zdroje


Dostupnost publikace

Použití publikace Interpretace krajiny podléhá souhlasu vydavatele. Zájemci o tištěnou podobu publikace si jí mohou objednat zde