Hluk

Výklad pojmu

Za hluk se pro účely postupu podle zákona o ochraně veřejného zdraví považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných parcích a v tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech v krajině, v blízkosti škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk.

'Nepovažuje se za něj hluk':

  • způsobený osobou, která je mu vystavena,
  • hluk v domácnostech,
  • sousedský hluk,
  • hluk z rekreačních aktivit,
  • hluk na pracovištích,
  • hluk uvnitř dopravních prostředků,
  • hluk způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu.


Legislativa, která pojem definuje


Mohly by vás zajímat i tyto pojmy