Co musí žádost o kotlíkovou dotaci vždy obsahovat

Žádost bude vždy obsahovat:

  • Vlastní žádost o poskytnutí dotace (dostupná na webových stránkách jednotlivých krajů)
  • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu z nějž je kotel vyroben (ocel, litina) a jmenovitého výkonu kotle.
  • Prohlášení o funkčnosti vyměňovaného kotle a používaném palivu (palivech).

V případě, že má dům více vlastníků:

  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě (pokud se jedná o výměnu kotle pro bytovou jednotku v rodinném domě)
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě (v případě výměny kotle pro celý rodinný dům).
  • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě. (v případě, že jde o rodinný dům či bytovou jednotku ve společném jmění manželů).


Pokud se chcete vyhnout realizaci mikroenergetických opatření:

  • Průkaz energetické náročnosti budovy -PENB, který prokazuje energetickou náročnost budovy C či lepší.

Mohlo by vás také zajímat

Názorný videonávod jak vyplnit žádost o kotlíkovou dotaci