Elektromagnetická kompatibilita

Výklad pojmu

Je schopnost zařízení, systému či přístroje vykazovat správnou činnost i v prostředí, v němž působí jiné zdroje elektromagnetických signálů (přírodní či umělé), a současně svou vlastní „elektromagnetickou činností“ nepřípustně neovlivňovat své okolí, tj. neprodukovat signály,jež by byly nepřípustně rušivé pro jiná zařízení.

Příkladem elektromagnetické inkompatibility (tedy stavu, kdy není zachována elektromagnetická kompatibilita) může být přepětí v některých zařízeních (telefonní ústředny, faxy, záznamníky, telefony) při bouřkách, způsobené chybějící přepěťovou ochranou na elektrickém vedení.