Proč použít dvousloupcovou sazbu?

Dvousloupcová sazba je prvkem, který ozvláštní text a v některých případech ho zpřehlední. Typickým případem použití dousloupcové sazby je potřeba umístit na stránku informační box. Dalším vhodným příkladem použití dvousloupcové sazby je například potřeba publikovat obsáhlejší seznam (jako například v tématu o potravinových přídatných látkách.

Jak vytvořit dvousloupcovou sazbu?

Pro vytvoření dvousloupcové sazby je připravena dvojice šablon {{První sloupec}} / {{Poslední sloupec}}

Zápis:

{{První sloupec

|šířka prvního sloupce

|obsah prvního sloupce

}}

{{Poslední sloupec

|šířka druhého (posledního) sloupce

|obsah sloupce

}}

Příklad zápisu:

Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou.

{{První sloupec

|6

|Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.

 • Seznam v prvním sloupci
 • Seznam v prvním sloupci
 • Seznam v prvním sloupci

}}

{{Poslední sloupec

|6

|Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce.

 • Seznam v druhém sloupci
 • Seznam v druhém sloupci
 • Seznam v druhém sloupci 3
 • Seznam v druhém sloupci

}}

Výsledek:

Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou. Text před dvousloupcovou sazbou.

Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce. Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.Text prvního sloupce.

 • Seznam v prvním sloupci
 • Seznam v prvním sloupci
 • Seznam v prvním sloupci

Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce. Text druhého sloupce.

 • Seznam v druhémsloupci
 • Seznam v druhémsloupci
 • Seznam v druhémsloupci
 • Seznam v druhémsloupci

Jak zvolit šířku sloupce?

Šířka sloupce se udává ve dvanáctinách šířky obrazovky.

Sloupec šířky 6 například představuje 6/12, tedy 1/2 šířky obrazovky; druhý sloupec pak může mít rovněž šířku 6. Tato sazba je doporučená pro zobrazení souvislých textů či seznamů ve dvou sloupcích.

Sloupec šířky 8 například představuje 8/12, tedy 2/3 šířky obrazovky; druhý sloupec pak může mít šířku 4, tedy 1/3 šířky obrazovky. Tato sazba je doporučená při použití informačních boxů, kdy je informační box v užším sloupci..


Vykricnik.gif Součet šířky obou sloupců by vždy měl být 12

Je možné použít více sloupců?

Použití vícesloupcové sazby je možné s využitím šablony {{Vnitřní sloupec}}

Tip.png Na poradme.se používejte sazbu do více než dvou sloupců jen výjimečně