CHKO Beskydy

Poslání CHKO Beskydy

„Posláním oblasti je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.“

Předmět ochrany

Charakteristika oblasti

CHKO Beskydy je největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Rozkládá se na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Její rozloha je je svou 1 160 km2. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 350 do 1323 m n.m..

Cca. 70 % území CHKO Beskydy dnes pokrývají lesy. Vyskytují se zde zachovalé jedlobukové lesy a horské smrčiny. CHKO Beskydy je domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin.

Na území Beskyd žijí i velké šelmy - vlci, rysi a medvědi.

NATURA 2000

V CHKO Beskydy byly ustanoveny 2 ptačí oblasti:

  • Beskydy
  • Horní Vsacko

Maloplošné zvláště chráněné oblasti (MZCHÚ) v CHKO Beskydy:

7 Národních přírodních rezervací

26 Přírodních rezervací

24 Přírodních památek

Co v CHKO Beskydy navštívit

  • Valašské muzeum v přírodě - národní kulturní památka. Najdete ho v Rožnově pod Radhoštěm,
  • Dřevěný kostelík Panny Marie na Gruni - nedaleko vesničky Staré Hamry u v.n. Šance.

Zdroje a reference

  • Podrobné informace naleznete na webové stránce regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy
  • 5373/73 Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 5.března 1973 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Beskydy", okres Vsetín, Nový Jičín, Frýdek-Místek, kraj Severomoravský