CHKO Železné hory

Ač zde hovoříme o horách, patří Železné hory mezi vrchoviny.

Poslání CHKO Železné hory

Posláním oblasti je uchování krás přírody a krajiny Železných hor a v dalším rozvoji podpora šetrného využití území, včetně výstavby, která zohledňuje venkovské typy, tvary a proporce. Nejcennější části Železných hor jsou chráněny ve 24 zvláště chráněných územích. Některá z nich jsou přístupná pouze po značených cestách a pěšinách, jiné jsou volně přístupná, avšak je třeba respektovat omezení, např. ve sběru přírodnin, nenarušování skalních výchozů, rušení hnízdišť a podob.

Předmět ochrany

Oblast s vyváženým zastoupením lesů, luk, polí a zachovalým typem osídlení s prvky původní lidové architektury.

Charakteristika oblasti

Nachází se v severní části Českomoravské vrchoviny, její rozloha je 284 km² a tvar oblasti je protáhlý, tvar de dán centrálním hřebenem, který se táhne SZ a JV směrem. Na utváření charakteru krajiny Železných hor se podílejí i řeky Doubravka a Chrudimka. Na druhé jmenované řece vyrostla v letech 1925 až 1934 vodní nádrž Seč, která představuje turistické srdce oblasti.

Necelých 22% rozlohy pokrývají lesy, jejichž druhová skladba je však ovlivněna dřívějším hospodařením. Původní les najdeme např v PR. Polom.

Nejstarší známky osídlení sahají do doby Keltů (2.stol př.n.l.), velmi dobře se zde zachovala sakrální nebo lidová architektura i když v současnosti řadu z těch nejlepších exemplářů najdete ve Skanzenu lidových staveb Vysočina na Veselém kopci. .

Maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ) v CHKO Železné hory:

 • Národní přírodní rezervace:
  • Lichnice - Kaňkovy hory
 • Přírodní rezervace:
  • Hluboký
  • Hubský rybník
  • Krkanka
  • Maršálka
  • Mokřadlo
  • Oheb
  • Polom
  • Spálava
  • Strádovka
  • Strádovské peklo
  • Svatomariánské údolí
  • Údolí Doubravy
  • Vápenice
  • Zlatá louka
  • Zubří
 • Přírodní památky:
  • Boušovka
  • Buchtovka
  • Farář
  • Hrobka
  • Chuchelská stráň
  • Kaštanka
  • Krkanka
  • Mlýnský rybník a rybník Rohlík
  • Na obůrce
  • Na skalách
  • Písník u Sokolovce
  • Polánka
  • Skalka u Sovolusk
  • Úpolíny u Trhové Kamenice
  • V Koutech
  • Vršovská olšina
  • Zadní rybník

Co v CHKO Železné hory navštívit

 • Keltské oppidum České Lhotice nedaleko obce Hradiště a vodní nádrže Křižanovice, obýváno bylo zhruba v letech 150-50 př.n.l. Od nasavrckého zámku vede naučná Keltská stezka s 14 zastaveními. Podrobnosti můžete najít zde
 • Klokočovská lípa - jinak také Královská nebo Karlova protože se pod ní prý v roce 1334 při cestě z královského hradu Lichnice se svojí družinou zastavil sám Karel IV. Jedná se o lípu velkolistou, jejíž stáří se odhaduje na neuvěřitelných tisíc let, dosahuje 19 metrové výšky a obvod kmene ve výšce 130 cm je 890 cm. Stát ji chrání od roku 1976.

Na mosazné tabulce před lípou stojí tato slova:"„Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v království, mohu vypravovat o slávě Žižkově a Jiříkově i o ponížení lidu svého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštím“"

Zdroje a reference

 • Podrobné informace naleznete na webové stránce regionálního pracoviště Správy CHKO Železné hory
 • Vyhláška MŽP 156/1991Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory