Sponzori.png

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

www.eeagrants.cz   www.fondnno.cz

[[Soubor:mzp.png|200px]

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva životního prostředí. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.