BSK5

Výklad pojmu

Biochemická spotřeba kyslíku. Je definována jako množství kyslíku spotřebovaného mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě při aerobních podmínkách za 5 dní. Stanovení BSK5 slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při aerobních podmínkách.

Čím vyšší je hodnota BSK5, tím větší je organické znečištění odpadní vody.