Úmluva o biologické rozmanitosti - informační brožurka

Obalka-brozura-cbd.jpg

Typ publikace: brožura

Vydavatel: MŽP


Odkaz na publikaci: Soubor:Umluva-biologicka-rozmanitost.pdf

O publikaci

Několikastránková brožurka poskytující základní informace o Úmluvě o biologické rozmanitosti, jíž je Česká republika signatářem. Brožurka obsahuje i odkazy na související informační zdroje o Úmluvě.


Obsah publikace

Co je biologická rozmanitost?

Stručné informace o Úmluvě

Jaké jsou cíle Úmluvy

Jak Úmluva funguje

Úmluva v ČR

Jak je Úmluva naplňována v ČR

Strategie ochrany biologické rozmanitosti v ČR

Kde najdu informace o Úmluvě v ČR

Související odkazy