Zvláště chráněné území

Výklad pojmu

Jako zvláště chráněná území (ZCHÚ) mohou být vyhlášena taková území, která jsou přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná. V České republice se ZCHÚ dělí do dvou úrovní, podle rozlohy těchto území. Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ) a maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ).

Kategorie zvláště chráněných území:

A) Velkoplošná zvláště chráněná území (VZCHÚ)

B) Maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ)

Související dokumenty