Trofický potenciál

Výklad pojmu

Je ukazatel obsahu biologicky využitelných živin ve vodě.

Měří se tak, že vzorek vody se sterilizuje ultrafialovým zářením, naočkuje se kontrolním organismem a je potřebnou dobu kultivován. Přírůstek biomasy je přímo úměrný trofickému potenciálu.

Zdroje a reference

  • Lodeová Jitka (1999). Chemismus a fototrofní mikroflóra v dendrotermách Blanského lesa. Biologická fakulta Univerzity v Českých Budějovicích. Bakalářská práce